Y Neuadd & Digwyddiadau

The Hall & Events

Rhentu Ystafell – Room Rental

 Ystafelloedd:  Neuadd fawr, dwy ystafell fawr, ystafell bwyllgor, gegin, mynediad a chyfleusterau i’r anabl.

Rooms: Main hall, two large rooms, a comittee room, kitchen, and disabled access and facilities.

LLANDDONA LL58 8TS CHARITY NO, 50682.

Prisiau Llog – Hire Charges 

Main Hall (120 persons standing): £20 per hour or £50 per half day

Large Meeting Room – Gorslwyd (80 persons standing): £15 per hour

Small Meeting Room – Dona (20 persons standing): £10 per hour

Kitchen for Cooking – £20 per hour

To Book: email booking@neuaddbentrefllanddona.co.uk

All hirers must adhere to the Hall’s policy document on Environment, Welsh Language and Equal Opportunities. Dylai pawb sy’n llogi ymlynu i Bolosi’r Neuadd ar Amgylchedd, laith Gymraeg a Cyfleoedd Cyfartal.

Digwyddiadau Wythnosol – Weekly Events

Croeso i aelodau newydd!

New members are welcome!

Clwb Ffermwyr Ifanc – Young Farmers Club

Dydd Llun, 7:30 – 8:30y.h

Mondays, 7.30-8.30pm
Delyth 810 385

Digwyddiadau Arbennig – Special Events

Ffair Gaeaf a Marchnad Nadolig – Winter Fair and
Christmas Market

Tachwedd/Rhagfyr
November/December

The Village Hall Committee

Pat Hughes (Chair) chair@neuaddbentrefllanddona.co.uk,

Miriam Williams (Vice Chair) vice-char@neuaddbentrefllanddona.co.uk,

John Hawke (Admin) secretary@neuaddbentrefllanddona.co.uk,

Rob Macaulay (Treasurer) treasurer@neuaddbentrefllanddona.co.uk,

Sarah Walczak (Booking) booking@neuaddbentrefllanddona.co.uk,

Helen Able, Iain de Wit, Kate Gwilliam, Dave Haselgrove, Dot Haselgrove.