NEUADD BENTREF

LLANDDONA 

VILLAGE HALL

CROESO I NEUADD BENTREF LLANDDONA
Mae’r neuadd bentref yn cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr lleol. Mae’n leoliad i nifer o ddigwyddiadau cymunedol gan gynnwys ein Ffair Haf, Ffair Aeaf, Marchnad Nadolig, Cinio Nadolig Blynyddol a llawer o ddigwyddiadau wythnosol eraill. 

WELCOME TO LLANDDONA VILLAGE HALL

The village hall is in the heart of the village and is run by a committee made up of local volunteers. It supplies a venue to lots of community events including our Summer Fair, Winter Fair, Christmas Market and many other weekly events. 

Caffi Ni.

This Week’s Menu