NEUADD BENTREF

LLANDDONA  VILLAGE HALL

CROESO I NEUADD BENTREF LLANDDONA
Mae’r neuadd bentref yn cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr lleol. Mae’n leoliad i nifer o ddigwyddiadau cymunedol gan gynnwys ein Ffair Haf, Ffair Aeaf, Marchnad Nadolig, Cinio Nadolig Blynyddol a llawer o ddigwyddiadau wythnosol eraill. Mae’r neuadd hefyd yn lle ymarfer ar gyfer côr poblogaidd Llanddona.

WELCOME TO LLANDDONA VILLAGE HALL

The village hall is in the heart of the village and is run by a committee made up of local volunteers. It supplies a venue to lots of community events including our Summer Fair, Winter Fair, Christmas Market, Annual Christmas Lunch and many other weekly events. The hall is also a rehearsal space for the popular Llanddona village choir.

LLanddona Drwy'r Oesoedd - Llanddona Through the Ages


Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg priosiect ar hanes leol y pentref.  Os oes gennych unrhyw straeon, llyniau, erthyglau papur newydd yr hoffwch rannu, cysylltwch a ni.

We are currently running a project on our village’s history.  Feel free to contact us should you have any stories, photos, newspaper articles etc should you like to share.

   

click here to find out more