NEUADD BENTREF

LLANDDONA 

VILLAGE HALL

CROESO I NEUADD BENTREF LLANDDONA
Mae’r neuadd bentref yn cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr lleol. Mae’n leoliad i nifer o ddigwyddiadau cymunedol gan gynnwys ein Ffair Haf, Ffair Aeaf, Marchnad Nadolig, Cinio Nadolig Blynyddol a llawer o ddigwyddiadau wythnosol eraill. Mae’r neuadd hefyd yn lle ymarfer ar gyfer côr poblogaidd Llanddona.

WELCOME TO LLANDDONA VILLAGE HALL

The village hall is in the heart of the village and is run by a committee made up of local volunteers. It supplies a venue to lots of community events including our Summer Fair, Winter Fair, Christmas Market, Annual Christmas Lunch and many other weekly events. The hall is also a rehearsal space for the popular Llanddona village choir.

2021 AGM to be held at Yr Hen Ysgol at 7pm on Monday 4th October

Further Details

2021 CCB i'w gynnal yn Yr Hen Ysgol am 7 pm ddydd Llun 4 Hydref

Manylion Pellach