LLanddona Village Hall

Cysylltwch a ni - Get In Touch

Mwy o wybodaeth – More Information

Cysylltwch a ni os oes gennych gwestiwn neu ymholiadau ynglyn a archebu’r neuadd.

Please get in touch if you have a question or would like to book the hall.

Cyfeiriad:  Neuadd Bentref Llanddona Village Hall, Yr Hen Ysgol, Llanddona, Beaumaris LL58 8TS.

Address: Neuadd Bentref Llanddona Village Hall, Yr Hen Ysgol, Llanddona, Beaumaris LL58 8TS.

07708 688128