NEUADD BENTREF

LLANDDONA 

VILLAGE HALL

CROESO I NEUADD BENTREF LLANDDONA
Mae’r neuadd bentref yn cael ei redeg gan bwyllgor o wirfoddolwyr lleol. Mae’n leoliad i nifer o ddigwyddiadau cymunedol gan gynnwys ein Ffair Haf, Ffair Aeaf, Marchnad Nadolig, Cinio Nadolig Blynyddol a llawer o ddigwyddiadau wythnosol eraill. Mae’r neuadd hefyd yn lle ymarfer ar gyfer côr poblogaidd Llanddona.

WELCOME TO LLANDDONA VILLAGE HALL

The village hall is in the heart of the village and is run by a committee made up of local volunteers. It supplies a venue to lots of community events including our Summer Fair, Winter Fair, Christmas Market, Annual Christmas Lunch and many other weekly events. The hall is also a rehearsal space for the popular Llanddona village choir.

Caffi Ni.

Caffi Ni re-opens on 21st October 2021 from 10:30 until 3pm, and runs every Thursday and Friday until 10th December.

This Week’s Menu