Cyfardfod Agored – Open Meeting 14/11/17

Neuadd Bentref Llanddona-OPEN MEETING-14 Nov 17-ENG

VILLAGE HALL CONVEYANCE-OCT 2011

Dyma cofnodion o’r cyfarfod agored a gafwyd yn ol yn mis Tachwedd 2017.

Here are the minutes from the open meeting held back in November 2017.

Wedi ei atodi hefyd yw copi o’r Ddogfen Drawsgludo sy’n cynnwys y gweithdrefnau y mae angen inni ddilyn gyda y gwerthiant o’r hen neuadd.

Attched also is a copy of the conveyance document, which states the procedures we need to follow with the selling of the old village hall.